Klage over at læge ikke ville henvise til undersøgelse for manglende graviditet

Record Number10837
Act Number9900
StatusGældende
Official Gazette PublicationIndenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, j.nr. 04F002
Resume
Resumé
En 43-årig kvinde med 2 børn ønskede undersøgelse hos speciallæge med henblik på at fastslå, hvorfor hun ikke kunne blive gravid. Den praktiserende læge afviste at henvise patienten til speciallæge under henvisning til hendes alder, samt at hun allerede havde 2 børn med sin nuværende ægtefælle.

Der blev klaget over, at den praktiserende læge ikke ville henvise patienten til speciallæge.

Den fulde tekst

Klage over at læge ikke ville henvise til undersøgelse for manglende graviditet

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere den praktiserende læge. Nævnet lagde til grund, at den praktiserende læge rådførte sig med en speciallæge i gynækologi, som mente, at der ikke var grundlag for gentagne undersøgelser, da der hidtil ikke var påvist sygelige forhold, og at yderligere og egentlig behandling af barnløshed ikke ville blive tilbudt af det offentlige sundhedsvæsen i henhold til gældende regelsæt, på grund af patientens alder samt at hun allerede havde to børn fra samme forhold.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT